Zastávky mimo Brno s názvem začínajícím na T

Telnice N95
Troubsko, Kovopodnik 51 Výlukový jízdní řád
Troubsko, ObÚ 51 Výlukový jízdní řád
Troubsko, Veselka 51 Výlukový jízdní řád