Zastávky v Brně s názvem začínajícím na F

Faměrovo náměstí 47 49 74 N94
Filipova 30 N92
Filkukova Výlukový jízdní řád N91 Výlukový jízdní řád
Fillova 57 Výlukový jízdní řád 81 N92
Francouzská 82
Fügnerova Výlukový jízdní řád Výlukový jízdní řád N93