Zastávky v Brně s názvem začínajícím na Š

Šárka 52 68
Šelepova 32 68
Šilingrovo náměstí 5 Výlukový jízdní řád 12 Výlukový jízdní řád N89 N92 N93 Výlukový jízdní řád N95 Výlukový jízdní řád N99 Výlukový jízdní řád
Šimáčkova 58 N97
Škrobárenská 64 67
Škroupova 44 Výlukový jízdní řád 74 Výlukový jízdní řád 84 N89
Šmahova E76 N89
Špačkova 55 Výlukový jízdní řád 75 N89 N98
Šromova 78
Štefánikova 67 68 81
ŠTEFÁNIKOVA ČTVRŤ 5 Výlukový jízdní řád 44 Výlukový jízdní řád 46 Výlukový jízdní řád 53 57 81 84 N92
Štěpánkova 57
Štouračova 50 Výlukový jízdní řád E50
Štursova 30 36 44 Výlukový jízdní řád 67 84 š88 N89 N92 N93 Výlukový jízdní řád
Šumavská Výlukový jízdní řád Výlukový jízdní řád 68 N90 Výlukový jízdní řád N91 Výlukový jízdní řád x1 Výlukový jízdní řád
ŠVERMOVA Výlukový jízdní řád Výlukový jízdní řád