Zastávky v Brně s názvem začínajícím na O

Obecká 58 N97
Obilní trh Výlukový jízdní řád 38 39 N89 N95
Oblá 26 35 Výlukový jízdní řád 37 50 N90 N95
Obřanská - u školy 57 Výlukový jízdní řád 75 N94 x4 Výlukový jízdní řád
Obřanský most N94 x4 Výlukový jízdní řád
OBŘANY, SÍDLIŠTĚ 57 Výlukový jízdní řád 75 N94 x4 Výlukový jízdní řád
OC Futurum 82
Olbrachtovo náměstí 36 N93
Olomoucká - u školy 31 Výlukový jízdní řád 33 77 N96 Výlukový jízdní řád x31 Výlukový jízdní řád E50 E75
Olšanského 41 65 71 N90
Ondrouškova 3 10 Výlukový jízdní řád 51 52 Výlukový jízdní řád 54 N98 E50
Optátova 44 Výlukový jízdní řád 67 š88 N98
Opuštěná 44 Výlukový jízdní řád 49 77 84 Výlukový jízdní řád
Ořechovská Výlukový jízdní řád 51 N96 Výlukový jízdní řád
OŘEŠÍN 70 N90
Ořešínská 70 N90
Osová 6 8 25 50 51 69 82 N91 Výlukový jízdní řád
Otakara Ševčíka Výlukový jízdní řád 44 Výlukový jízdní řád 74 84 Výlukový jízdní řád N89 N98