Pro tělesně postižené

81 Česká - Štefánikova čtvrť

platnost od: 13.12.2020

82 Valašská - Pálavské náměstí

platnost od: 20.9.2021

 
Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace je zajišťována také nízkopodlažními autobusy na vybraných linkách.