Pro tělesně postižené

81 Česká - Štefánikova čtvrť

platnost od: 1.11.2019

82 Valašská - Pálavské náměstí

platnost od: 15.12.2019

 
Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace je zajišťována také nízkopodlažními autobusy na vybraných linkách.