Školní linky

š85 Tuřany, smyčka - Tuřany, smyčka

platnost od: 12.12.2021

š86 Hlavní nádraží - Loosova

platnost od: 12.12.2021

 

š88 Zoo - ZŠ Jana Babáka

platnost od: 12.12.2021